slide-image
slide-image

Danh mục sản phẩm-dịch vụ

Công trình tiêu biểu

Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
08.54105273

Hỗ trợ khách hàng
08.54105273

Bản đồ đường đi

no photo

Thống kê truy cập


  Lượt truy cập: 158690

Tin tức

+ BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 10/04/2019

4/11/2019 9:55:33 AM
Họp HDQT về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp đại hội cổ đông năm 2019

+ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

4/11/2019 9:53:50 AM
Ngày đăng ký danh sách cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019 là ngày 22/04/2019

+ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

4/11/2019 9:46:58 AM
Công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 22/04/2019

+ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

3/7/2019 1:01:14 PM
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

+ Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

5/29/2018 8:33:44 AM
Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018