slide-image
slide-image

Danh mục sản phẩm-dịch vụ

Công trình tiêu biểu

Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
08.54105273

Hỗ trợ khách hàng
08.54105273

Bản đồ đường đi

no photo

Thống kê truy cập


  Lượt truy cập: 158689

Tin tức

+ Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017

4/5/2017 9:55:18 AM
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017

+ Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016

6/23/2016 11:04:45 AM
Tài liêu họp ĐHĐCĐ 2016

+ Báo cáo quản trị

3/23/2016 12:45:23 PM

+ Báo cáo thường niên

3/23/2016 12:21:52 PM

+ Công Bố Thông Tin

1/15/2016 12:19:07 PM

+ Báo Cáo Tài chính

10/15/2015 3:06:44 PM

+ Điều lệ Công ty

10/15/2015 1:15:41 PM

+ Bản cáo bạch

10/15/2015 1:11:50 PM
Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊCA VNECO