slide-image
slide-image

Danh mục sản phẩm-dịch vụ

Công trình tiêu biểu

Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
08.54105273

Hỗ trợ khách hàng
08.54105273

Bản đồ đường đi

no photo

Thống kê truy cập


  Lượt truy cập: 37168

Tin tức

+ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

2/25/2020 8:48:11 AM
Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện Mecavneco

+ BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 10/04/2019

4/11/2019 9:55:33 AM
Họp HDQT về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp đại hội cổ đông năm 2019

+ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

4/11/2019 9:53:50 AM
Ngày đăng ký danh sách cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019 là ngày 22/04/2019