slide-image
slide-image

Danh mục sản phẩm-dịch vụ

Công trình tiêu biểu

Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
08.54105273

Hỗ trợ khách hàng
08.54105273

Bản đồ đường đi

no photo

Thống kê truy cập


  Lượt truy cập: 446277

Tin tức

+ Nghị Quyết về việc tổ chức DHCD 2018

3/29/2018 9:46:58 AM
Nghị Quyết về việc tổ chức DHCD 2018

+ Báo cáo tài chính năm 2017

3/23/2018 12:11:08 PM
Báo cáo tài chính sau kiểm toán na

+ Báo Cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017

8/7/2017 8:43:17 AM
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

+ Bổ nhiệm Kế toán trưởng

7/28/2017 8:46:40 AM
Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Lưu Thị Thanh Trúc

+ Miễn nhiệm Kế toán trưởng

7/28/2017 8:43:32 AM
Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với anh Mai Thái Dũng

+ Công bố thông tin bổ nhiệm GĐ mới

7/3/2017 2:28:30 PM
HDQT thông qua cuộc họp chính thức vào ngày 03/07/2017 chính thức bổ nhiệm ông Dương Văn Hoài CT HĐQT của công ty đồng thời giữ chức vụ Gián Đốc công ty thay thế ông Mai Thái Dũng kể từ ngày 03/07/2017

+ Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017

4/5/2017 9:55:18 AM
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017

+ Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016

6/23/2016 11:04:45 AM
Tài liêu họp ĐHĐCĐ 2016

+ Báo cáo quản trị

3/23/2016 12:45:23 PM

+ Báo cáo thường niên

3/23/2016 12:21:52 PM

+ Công Bố Thông Tin

1/15/2016 12:19:07 PM

+ Báo Cáo Tài chính

10/15/2015 3:06:44 PM