slide-image
slide-image

Danh mục sản phẩm-dịch vụ

Công trình tiêu biểu

Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
08.54105273

Hỗ trợ khách hàng
08.54105273

Bản đồ đường đi

no photo

Thống kê truy cập


  Lượt truy cập: 435387

Tin tức

+ BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 10/04/2019

4/11/2019 9:55:33 AM
Họp HDQT về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp đại hội cổ đông năm 2019

+ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

4/11/2019 9:46:58 AM
Công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 22/04/2019

+ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

3/7/2019 1:01:14 PM
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

+ Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

5/29/2018 8:33:44 AM
Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

+ Tài liệu họp ĐHĐCĐ Meca Vneco 2018

5/18/2018 2:55:49 PM
Tài liệu họp ĐHĐCĐ Meca Vneco

+ Thư mời họp & tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018

5/17/2018 11:04:52 AM
Thư mời họp; Chương trình họp; Mẫu đề cử BKS; mẫu sơ yếu lí lịch BKS

+ Báo cáo thường niên năm 2017

4/20/2018 12:30:15 PM
Báo cáo thường niên năm 2017

+ Thông báo chốt danh sách tham dự DHDCD

4/20/2018 12:12:19 PM
Thông báo chốt danh sách tham dự DHDCD

+ Công bố thông tin về việc tổ chức DHDCD 2018

4/6/2018 9:19:56 AM
Công bố thông tin về việc DHDCD 2018

+ Biên bản họp HDQT về việc tổ chức DHCD 2018

3/29/2018 9:48:44 AM
Biên bản họp HDQT về việc tổ chức DHCD 2018