slide-image
slide-image

Danh mục sản phẩm-dịch vụ

Công trình tiêu biểu

Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
08.54105273

Hỗ trợ khách hàng
08.54105273

Bản đồ đường đi

no photo

Thống kê truy cập


  Lượt truy cập: 81291

Chi tiết tin

Công Bố Thông Tin

12:19 15/01/2016

 Chi tiết công bố thông tin xem tại đây
G
iai trình BCTC 2015
T
hông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
N
ghị quyết của HĐQT về việc thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
T
hư mời tham dự ĐHĐCĐ 2016
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2016
V
ề việc thay đổi người đại diện pháp luật công ty (dowload)
Biên bản họp HĐQT ngày 4/8/2016 ( dowload)

Biên bản họp HĐQT ngày 09/8/2016
Nghị quyết HĐQT ngày 09/8/2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/09/2016
N
ghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/09/2016
Thông báo v/v nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Chí Dũng ngày 17/10/2016 
C
ông bố thông tin chuyển nhượng Bùi Bằng Đoàn (6/12/2016)
Biên bản họp HĐQT ngày 10/03/2017
N
ghị quyết HĐQT v/v thông qua thời gian & địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 
Nghị quyết HĐQT v/v ông Lê Văn Khôi thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty
Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ GĐ ông Mai Thái Dũng
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 20/04/2017 v/v bầu chủ tịch HĐQT
Nghị quyết họp BKS ngày 20/04/2017 v/v bầu trưởng Ban kiểm soát